We respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Doel van gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten voor klantenbeheer en orderverwerking. Dit omvat onder andere klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteitscontrole en het versturen van marketing- en gepersonaliseerde reclame.

Juridische grondslag voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een of meerdere punten van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: a) Toestemming (de klant heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken). b) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. f) Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen als onderneming.

Delen met derden

Indien nodig om de doeleinden te bereiken, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect met ons zijn verbonden, of met andere partners. We zorgen ervoor dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhoudkundige verplichtingen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling, en om de persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere vennootschap. Om deze rechten uit te oefenen, vragen we de klant om contact met ons op te nemen.

Direct marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, [email protected]).